سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
فرمت پوستر

بسمه تعالی


ضمن تشکر از ارسال مقاله برای چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر برای دریافت راهنمای تهیه پوستر فایل زیر را دانلود نمایید:


راهنمای تهیه پوستر
14th NCIER_Poster Format

تذکر مهم:
به اطلاع آن دسته از نویسندگانی که مقالات پوستری خود را به صورت غیرحضوری ثبت نام کرده اند می رساند که حتما باید پوستر مقاله آماده و به آدرس دبیرخانه همایش ارسال کنند. ارسال گواهی ارائه منوط به نصب پوستر در جایگاه تعیین شده می باشد.

آدرس : کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش علوم و مهندسی آب، دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کد پستی : 7616914111- صندوق پستی : 133-76169


حمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق