سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
دعوت به داوری مقالاتبا سلام و احترام
در صورت تمایل به داوری مقالات مربوط به چهاردهمین همایش آبیاری و کاهش تبخیر فرم زیر را تکمیل و به ایمیل همایش با آدرس Ncier@conf.uk.ac.ir ارسال نمایید. برای مقالات داوری شده گواهی صادر می شود.


حمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق