سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
معرفی همایش و تاریخچه

همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر بصورت دوسالانه توسط بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد. همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر یکی از باسابقه ترین همایش ها در موضوعات مرتبط با آب در کشور می باشد. اولین دوره این سمینار با همت اساتید وقت بخش مهندسی آب: جناب دکتر بارانی، جناب دکتر خانجانی و مهندسی غفوری در دانشگاه شهید باهنر در تاریخ 19  و 20 بهمن 1367 با تعداد   18  مقاله چاپ شده برگزار گرديد. تا کنون سیزده دوره این سمینار در بخش مهندسی آب برگزار شده است. سوابق برگزرای دوره های مختلف همایش بترتیب زیر است.


دومين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 18 و 19 بهمن1368  با تعداد   23  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

سومين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 17 و 18 بهمن1369 با تعداد   25  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

چهارمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 19 و 20 بهمن  1370 با تعداد   24  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

پنجمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 17 و 18 بهمن 1372 با تعداد   37  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

ششمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 10 و 11 شهريور 1375 با تعداد   20  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

هفتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 10 الي 12 اسفند  1378با تعداد   70  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

هشتمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 7 و 8 بهمن ماه 1382 با تعداد   97  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

نهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 16 الي 18 بهمن ماه 1386با تعداد   362  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

دهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 19 الي 21 بهمن 1388 با تعداد   280  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

یازدهمين سمينار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاريخ 18 الي 20 بهمن 1390با تعداد   288  مقاله چاپ شده برگزار گرديد.

دوازدهمین سمینار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاریخ 5 الی 6 شهریور ماه 1392 برگزار گردید.

سیزدهمین سمینار سراسري آبياري و کاهش تبخير در تاریخ 3 الی 5 شهریور ماه 1394 برگزار گردید.


کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
حمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق