سایت های مرتبط
روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1396/08/03
پـایــان همایش: 1396/08/04
ارســال مقـاله: 1396/05/31
اهداف و محورهای همایش

به نام خدا
 

همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر باسابقه ترین همایش در موضوعات مربوط به آب در کشور می باشد. این همایش دوسالانه بوده و دوره آتی آن با استعانت از خدای متعال و همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان و حامیان گرانقدر با محوریت آموزش، تربیت و اصلاح الگوها در شهریور ماه 1396 توسط بخش مهندسی آب برگزار خواهد گردید.محورهای همایش:
- مدیریت منابع آب
- آبیاری و زهکشی
- هیدرولیک و هیدرولوژی
- پیامدهای تغییر اقلیم و بررسی وقایع حدی
- آب و محیط زیست
- آبهای زیرزمینی و سطحی
- فن آوری های نوین در علوم آب
- حفاظت آب، خاک و گیاه
- آب و فاضلاب
- حقوق و تجارت آب
حمایت کنندگان
داشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق